ISO

Posiadamy dokumentację środowiskową:

1. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów

2. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

Polityka systemu zarządzania środowiskiem:

Posiadamy certyfikat ISO: